Inwoners Zuidhorn tevreden

Actueel Persberichten

zuidhornMensen wonen graag in de gemeente Zuidhorn zo blijkt uit het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl. Ze voelen zich hier thuis, de buurtbewoners gaan prettig met elkaar om, de buurt is schoon en er zijn voldoende groen- en sportvoorzieningen.

Daarnaast geeft het merendeel van de inwoners aan, dat ze gemakkelijk aan de benodigde gemeentelijke informatie kunnen komen. De inwoners van de gemeente Zuidhorn zijn het meest tevreden over het woon- en leefklimaat en de gemeentelijke dienstverlening.

De gemiddelde waardering die inwoners geven is een 7.

Verbeteringen

De gemeente kan volgens de inwoners nog iets verbeteren aan de relatie burger-gemeente en de zorg en welzijn. Burgemeester Bert Swart:

”We mogen best tevreden zijn over deze resultaten. De inwoners die mee hebben gedaan aan het onderzoek zijn over het algemeen tevreden over de gemeente. Dat neemt niet weg dat we als gemeente ons altijd kunnen verbeteren en dat ook zeker doen. De resultaten van het onderzoek geven ons daar handreikingen toe.”

Onderzoek Waarstaatjegemeente.nl

In de periode september-oktober 2014 heeft de gemeente deelgenomen aan het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl. Bureau het PON uit Tilburg heeft het uitgevoerd. Het onderzoeksrapport over de gemeente Zuidhorn is te vinden op www.zuidhorn.nl/wsjg. Een vergelijking van de resultaten met andere gemeenten is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.