Minimabeleid 2020 aanvragen vanaf 1 maart 2020

Actueel

Voor mensen in de gemeente Westerkwartier bestaat er, mits zij een inkomen onder/tot 120% van de bijstandsnorm hebben, de mogelijkheid een beroep te doen op het ‘Minimabeleid’. Dit betekent dat u, onder voorwaarden, een tegemoetkoming in de kosten van de gemeentelijke belastingen en het participatiefonds (culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten) kunt krijgen.

Iedereen die op 1 januari 2020 al een bijstandsuitkering van de gemeente Westerkwartier ontving, krijgt automatisch bericht van de gemeente over het minimabeleid. U hoeft dan niets te doen. Ontvangt u geen bijstandsuitkering van de gemeente maar heeft u wel een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u, nadat u de aanslag van de gemeentelijke belastingen heeft ontvangen (rond 1 maart 2020), een aanvraag indienen.

Voor meer informatie en/of aanvragen zie de website van de Gemeente Westerkwartier (klik hier).