NAM plannen voor ‘fracking’ bij Saaksum – Feerwerd

Actueel

oil-106913_640Lauwersland Online weet te melden dat de NAM plannen heeft om nog dit najaar bij de gasvelden Saaksum – Feerwerd te gaan ‘fracken’.

Tussen 2012 en 2014 heeft NAM de fracking techniek 7 keer toegepast om de gaswinning op bestaande locaties te verbeteren of op gang te brengen. De techniek werd toegepast in Blija, Kollumerpomp, Kiel-Windeweer, Lauwerzijl, Krabburen, Warfstermolen en wederom in Kollumerpomp (NAM).

Fracking levert nogal wat schade op aan het milieu volgens de tegenstanders.

Bij fracking wordt het gesteente waarin het gas zit gebroken, door er onder hoge druk water en chemicaliën op te spuiten. Hierdoor kan het gas uit de grond worden gepompt. De NAM stelt dat zij op deze manier gas uit kleinere gasvelden kan halen en zodoende meer gas kunnen leveren (zo’n 30% van al het gas zit in deze kleinere gasvelden).

De angst dat chemicaliën in het grondwater terechtkomen is volgens de NAM ongegrond. Zij stellen dat er een honderden meters dikke zoutlaag tussen het grondwater en de vloeistof die ingespoten wordt zit. Ook is er beweerdelijk weinig kans op aardbevingen.

Op maandag15 juni is er een voorlichtingsavond in Ezinge. Klik onderstaande link voor meer informatie.

> Lauwersland Online