Ondanks protesten toch reclamebelasting in Zuidhorn

Actueel

Ondanks het feit dat diverse ondernemers en andere belanghebbenden bezwaren hadden tegen de invoering van de ongedifferentieerde reclamebelasting in de kom van Zuidhorn is gisteravond tijdens de raadsvergadering besloten deze toch in te voeren. 

Volgens Welkom in Zuidhorn zullen ondernemers straks per onderneming/reclame-uiting een heffing van € 400,- per jaar moeten betalen. Het voorstel werd goedgekeurd met dien verstande dat er een amendement van het CDA raadslid dhr. Tel werd aangenomen waardoor het bestuur van de stichting, die straks de subsidiegelden gaat verdelen, niet meer in meerderheid bestaat uit bestuursleden van bij de Zakenkring Zuidhorn aangesloten ondernemers. Dit tot grote teleurstelling van de Zakenkring.

Opmerkelijk standpunt VVD

De teleurstelling over de wijziging van de bestuurssamenstelling is zelfs dusdanig groot dat volgens ondermeer een tweet van R.J. Westerhof “de leefbaarheid van Zuidhorn in gevaar komt” en er volgens het eerdergenoemde Welkom in Zuidhorn binnenkort een extra vergadering van de Zakenkring nodig is omdat het bestuur er van is opstapt.

Leefbaarheid Zuidhorn in gevaar?

Een opmerkelijk standpunt van deze VVD politicus, want: juist de stichting die nu opgericht is zal de leefbaarheid van de kom van Zuidhorn vergroten – immers, dat is de doelstelling en er is straks ruim voldoende budget daarvoor?  Een aantal ondernemers heeft overigens besloten wegens de (voorgenomen) heffing de reclame-uiting of aanduiding van hun bedrijfsnaam van hun pand te verwijderen.