Overname Avalon door De Ster

Actueel Persberichten

Het voormalig Jongerencentrum Avalon in Zuidhorn is overgenomen door werk- en leerbedrijf “De Ster” uit Zuidhorn. De Ster zal het voormalige jongerencentrum omdopen tot “Kade Z” en er een sociale plek creëren voor iedereen door de locatie te veranderen in een gezellig en sfeervol buurthuis.

Daarmee is het jongerencentrum definitief geschiedenis. Het centrum werd ooit gestart op initiatief van jongeren uit de regio. Sinds 2015 werd de Avalon al geen jongerencentrum meer genoemd en werd het omgevormd tot een ‘buurtcentrum’ vanwege onder andere het teruglopende aantal jongere bezoekers.

Bestaande activiteiten en initiatieven kunnen binnen Kade Z worden voortgezet. Daarmee wordt de maatschappelijke functie van het pand gewaarborgd. Ook nieuwe initiatieven zijn van harte welkom om gebruik te maken van Kade Z. Het ontwikkelen van deze plek wil De Ster samen doen met nieuwe en al bestaande deelnemers van Ster- werk- en leerbedrijf. De Ster wil mensen met een verstandelijke beperking een waardevolle, gewaardeerde en passende dagbesteding bieden zodat ook zij gewoon mee kunnen doen in de samenleving.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Westerkwartier.