Petitie: onkruidbeheer in de gemeente Westerkwartier gifvrij

Actueel Persberichten

De gemeente Westerkwartier weigert zich uit te spreken voor het voortzetten van gifvrije onkruidbestrijding en zet daarmee de deur open voor het verspreiden van gif in onze openbare ruimte. GroenLinks en D66 zijn daarom een petitie gestart. Zij willen dat de gemeente Westerkwartier gifvrij blijft.

petitie tegen gif in westerkwartier groenlinks d66

De fracties van D66 en GroenLinks in het Westerkwartier willen dat het onkruidbeheer in de gemeente gifvrij blijft. Zij hebben daar van veel inwoners steun voor gekregen. Beide fracties starten nu een petitie. Daarmee krijgen inwoners de mogelijkheid om zich te uit te spreken voor het gifvrije onkruidbeheer door de gemeente.

Sinds 2016 is het gebruik van giftige chemische middelen bij onkruidbestrijding op wegen, stoepen, in parken en plantsoenen verboden door de regering. Het gifverbod is er niet zo maar gekomen. De gezondheid moest beschermd worden en de kwaliteit van het oppervlaktewater diende te verbeteren. De biodiversiteit leed onder het gif: vlinders, bijen, andere insecten en dieren hadden er zwaar onder te lijden. Fabrikanten van bestrijdingsmiddelen hebben geprocedeerd tegen het gifverbod. Eind 2020 oordeelde de rechter dat de wettelijke basis voor dit verbod onvoldoende was.

U vindt de petitie hier: https://westerkwartier.groenlinks.nl/nieuws/petitie