Petitie tegen verhoging vastrecht afvalstoffenheffing Westerkwartier

Actueel

De gemeente Westerkwartier heeft voor 2020 het vastrecht voor de afvalstoffen flink verhoogd. Bewoners starten petitie tegen de verhoging van het vastrecht. Het vastrecht stijgt in het Westerkwartier met bijna €40, een stijging van ruim 30% ten opzichte van 2019. Reden voor de verhoging van vastrecht en kiloprijzen voor afval is gelegen in het contracteren van een nieuwe afvalverwerker, Renewi.

Inwoners van de gemeente hebben een petitie gestart tegen deze verhoging, inmiddels ruim 3.000 keer ondertekend inmiddels. Het is de bedoeling dat Wethouder Westra op woensdag 22 januari a.s. het contract voor de afvalinzameling door Renewi gaat ondertekenen.

De opstellers van de petitie stellen: “Gemeente Westerkwartier heeft het vastrecht van het huisvuil verhoogd met 30%! Wanneer dit gerelateerd zou zijn aan de indexering (2,5%) of inflatie dan zou het terecht zijn maar deze extreme verhoging overschrijdt dit volledig. Iedere ingezetene van de gemeente Westerkwartier is dit verschuldigd. Of men er gebruik van maakt of niet.”.

De totale stijging van de kosten voor afvalverwerking in het Westerkwartier stijgen volgens de opstellers van de petitie door de stijging van de vastrecht met meer dan €1 miljoen.

U kunt de petitie hier vinden: https://vuilniswesterkwartier.petities.nl/?t=Verlaag