Stichting Leergeld Westerkwartier

Actueel Ingezonden

leergeldIn steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, kamp en excursies) zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. 

Soms kunnen deze gezinnen geen of pas achteraf een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op steun van Stichting Leergeld Westerkwartier.

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 377.000 kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Voor wie is Stichting Leergeld Westerkwartier bedoeld ?
Stichting Leergeld Westerkwartier richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 200 euro per jaar, per kind.

  •  met een laag inkomen
  •  woonachtig in de gemeente waar Leergeld gevestigd/werkzaam is
  •  die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand,
  • tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling,
  •  die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen.

Wat mag u van Stichting Leergeld Westerkwartier verwachten ?
Stichting Leergeld Westerkwartier verwijst in eerste instantie naar wettelijke voorliggende voorzieningen, indien aanwezig. Daarnaast biedt de Stichting ook zelf hulp in de vorm van een voorschot of een gift. Stichting Leergeld Westerkwartier vergoed ook in natura en behandelt de aanvraag ingediend bij St.Leergeld Westerkwartier in alle vertrouwelijkheid.

Vrijwilligers actief
Stichting Leergeld Westerkwartier werkt met vrijwilligers. Zij komen op huisbezoek om samen met de aanvrager de mogelijkheden te bespreken en eventueel te helpen met het invullen van formulieren. Omdat de vrijwilliger vaak uit dezelfde situatie als de aanvrager komen, zijn ze vertrouwde gesprekspartners.

Meer informatie

  • Website Stg. Leergeld: http://www.leergeld.nl/
  • coördinator van St.Leergeld Westerkwartier, telefoon : 06-21168046