Toekomst van Religieus Erfgoed Westerkwartier

Actueel

De gemeente Westerkwartier heeft als eerste gemeente in de provincie Groningen met het opstellen van een ‘kerkenvisie’ nagedacht over de “Toekomst van Religieus Erfgoed Westerkwartier”.

Kerk Niebert | Religieus Erfgoed Westerkwartier

Na een jaar en veel gesprekken later, is het document vastgesteld door het college van B&W. De gemeente nodigt alle geïnteresseerden uit om een kijkje te nemen op de website waar de procesaanpak te vinden is.

“Met Toekomst Religieus Erfgoed wil de gemeente aan de ene kant de basis op orde maken. Dit betekent dat we inzicht in het kerkenlandschap van de gemeente wilden creëren. Aan de andere kant was het doel om op voorhand na te denken op welke manier wij als gemeente kunnen bijdragen aan de instandhouding van het religieus erfgoed in de gemeente.”, zo meldt de website.

Religieus Erfgoed Westerkwartier

Door ontkerkelijking en vergrijzing verliezen steeds meer gebedshuizen hun oorspronkelijke functie. Daaruit komt de vraag naar voren wat er met deze karakteristieke gebouwen moet gebeuren.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft het programma Toekomst Religieus Erfgoed (2018-2021) opgezet om juist over deze vraag na te denken. Een onderdeel van dit programma zijn ‘kerkenvisies’. Elke gemeente werd aangespoord na te denken over de toekomst van het religieus erfgoed in de gemeente.

De website Religieus Erfgoed Westerkwartier is hier te vinden.