Ventweg tussen Zuidhorn en Groningen

Actueel

C9-VERKEERSBORDEr komt een ventweg tussen Zuidhorn en Groningen, als het aan de provincie Groningen ligt.

Volgens het Dagblad van het Noorden is er bijna 18 miljoen euro uitgetrokken voor de aanleg van de ventweg waardoor het aantal op- en afritten aan de Friesche Straatweg (N355) drastisch kan worden verminderd. Langzaam verkeer moet dan over deze ventweg.

Een ontwikkeling welke alleen maar toe te juichen lijkt. Het aantal brommobielen, tractoren en andere landbouwvoertuigen lijkt alsmaar toe te nemen. De ontwikkeling dat tractoren worden ingezet voor vrachtvervoer in plaats van vrachtauto’s draagt daar ook aan bij. Of dit langzame verkeer en de “vele” op- en afritten de enige reden is dat de N355 volloopt is natuurlijk de vraag; wie ’s ochtends in de spits naar Groningen op de fiets gaat, kan vaak de file zelfs voorbij fietsen, zo langzaam kruipt het verkeer op drukke dagen ‘naar de stad’.

DvhN meldt verder nog dat bij de aanleg van van de Fietsroute Plus langs de N355 en de uitwerking van de plannen rondom Nieuwklap volgens de provincie al rekening gehouden is met de aanleg van de ventweg.

> Zie verder: Dagblad van het Noorden