Verbeteren Verkeersveiligheid Pasop Midwolde

Actueel Persberichten

pasop faanerweg verkeersveiligheid verkeersmaatregelenInwoners van het Westerkwartier beschouwen verkeersveiligheid als belangrijkste veiligheidsrisico, zo blijkt uit de uitgevoerde veiligheidsanalyse in 2019. Verkeersveiligheid is daarom een belangrijk thema in het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren heeft het college opdracht gegeven voor het project Knelpunten en Participatie. Teneinde de verkeersveiligheid te verbeteren worden er daarom maatregelen genomen.

Verkeersveiligheid Pasop Midwolde

De Pasop in Midwolde is het eerste project in het kader van Knelpunten en Participatie. Zo zijn de gemeente, politie en Veilig Verkeer Nederland tot de conclusie gekomen op deze locatie verscherpt toezicht te houden in de vorm van snelheidscontroles. Om automobilisten en motorrijders te attenderen op de snelheidsregels en -controles zijn de attentieborden langs de Pasop geplaatst.

Meer informatie Gemeente Westerkwartier