Vermogenstoets Energietoeslag Gemeente Westerkwartier vervallen

Actueel

De gemeente Westerkwartier had, in tegenstelling tot veel andere gemeenten in Nederland, een vermogenstoets energietoeslag toegepast. Dat betekende dat aanvragers die een (bescheiden) bedrag op de spaarrekening hadden géén energietoeslag kregen van de gemeente Westerkwartier.

Energietoeslag aanvragen gemeente Westerkwartier

De gemeente heeft haar beleid alsnog herzien. De Vermoegenstoets Energietoeslag is door de Gemeente Westerkwartier met terugwerkende kracht afgeschaft.

Vermogenstoets Energietoeslag

De Rijksoverheid heeft bij de vaststelling van de regels voor de Energietoeslag bewust er voor gekozen in principe géén vermogenstoets toe te passen. Immers, dan zouden bijvoorbeeld AOW’ers die wat gespaard hebben voor de oude dag (bijvoorbeld bij wijze van pensioenvoorziening) ernstig benadeeld worden. De enige toets die de rijksoverheid, die de energietoeslag financiert, is de inkomenstoet.

Gemeenten hebben echter wel beleidsvrijheid. Vanuit die vrijheid stellen sommige gemeenten aanvullende eisen, wat ook de gemeente Westerkwartier deed. De Gemeente Westerkwartier laat nu weten op haar website dat zij deze regel hebben afgeschaft. Dit betekent dat ook zij die een (klein beetje) vermogen hadden in de vorm van bijvoorbeeld enig spaargeld alsnog recht hebben op de energietoeslag.

De gemeente Westerkwartier verandert de regels voor de energietoeslag. Er vindt geen toets op vermogen meer plaats. Hierdoor komen meer huishoudens in aanmerking voor de toeslag. Ook wordt de toeslag verhoogd van € 800.,- per huishouden naar € 1.300,-.

Afgewezen aanvragen

Aanvragen die al waren afgewezen door de gemeente Westerkwartier wegens de vermogenstoets worden opnieuw beoordeeld door de gemeente. Als u na 15 oktober géén bericht hebt ontvangen van de gemeente neem dan contact met hen op.

Wilt u meer weten over de Energietoeslag kijk dan op de website van de Gemeente Westerkwartier.