Westerkwartier stap voor stap van het gas af

Actueel

Gasopslag bij LangeloDe Gemeente Westerkwartier is plannen aan het maken om de inwoners van het Westerkwartier stap voor stap van het gas af te halen. Check je postcode om te zien wat dit voor je betekent.

Iedere gemeente in Nederland maakt plannen om in 2050 alle woningen aardgasvrij te maken. Ook de gemeente Westerkwartier heeft een Transitievisie Warmte opgesteld.

In een bericht op Facebook melden ze het volgende:

Om in de toekomst fijn te kunnen blijven wonen en werken in gemeente Westerkwartier gaan we stap voor stap van het aardgas af. De gemeente heeft voorlopige plannen voor alle dorpen gemaakt, dit noemen we de Transitievisie Warmte. Benieuwd wat dit voor uw buurt betekent? Kijk dan via onderstaande link en zie met je postcode wat de Transitievisie Warmte over jouw buurt zegt.

Transitievisie Warmte

In de Transitievisie Warmte van de gemeente Westerkwartier staat opgenomen op welke manier woningen in het Westerkwartier verwarmd gaan worden in de toekomst. De komende jaren wil de gemeente inzetten op het isoleren van woningen. In een aantal kernen worden de mogelijkheden voor een warmtenet onderzocht. Voor de overige kernen geeft de visie aan dat woningen apart verwarmd zullen worden, bijvoorbeeld door een (hybride) warmtepomp.  

Meer informatie: aardgasvrij.regionaalenergieloket.nl/westerkwartier