Westerkwartier verhoogt OZB met 5%. VEH start petitie tegen verhoging.

Actueel
Woningen, huizen,straat platteland Groningen
Foto © ErBeeFotoZuidhornnu

Huiseigenaren en Vereniging Eigen Huis zijn een online petitie gestart tegen de verhoging van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) De OZB wordt in de gemeente Westerkwartier met 5% verhoogd. Burgers zijn verbijsterd over de belastingverhoging.

Huiseigenaren verzetten zich tegen forse OZB-verhogingen. De hoge kosten van maatschappelijke zorgtaken en de gevolgen van de coronacrisis mogen niet eenzijdig voor rekening komen van inwoners met een eigen huis. Dat gaat wel gebeuren nu veel gemeenten aankondigen de OZB fors te gaan verhogen.

“De keuze om de OZB te verhogen betekent dat jij, samen met andere huiseigenaren in ons land opdraait voor de extra kosten van brede maatschappelijke voorzieningen. Dat vinden wij oneerlijk verdeeld. Want niet alle huishoudens dragen dan hun steentje bij, maar slechts een deel van hen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met mensen met een bescheiden inkomen of pensioen.” (Vereniging Eigen Huis).

Zeker nu de ‘corona-crisis’ hard aan gaat komen, met name bij bijvoorbeeld zelfstandigen maar ook omdat veel mensen hun baan kwijt zijn geraakt, een maatregel die veel onbegrip teweeg brent.

Ook Westerkwartier wentelt kosten af op huiseigenaren

Gemeente Westerkwartier heeft tevens besloten, in navolging van veel andere gemeenten, de OZB te verhogen. Het college van de Gemeente Westerkwartier “ziet zich wel genoodzaakt de eerder voorgenomen verhoging van de OZB met 5% in 2021 en 2022 te handhaven”. De OZB in het Westerkwartier blijft weliswaar ook in 2021 onder het Groninger gemiddelde maar de stijging voor de kosten van de gemeente, net als in veel gemeenten met name jeugdzorg en WMO maar ook de andere ambities van de gemeente westerkwartier, die men onverkort wil handhaven, worden afgewenteld op de huiseigenaren hiermee.

De gemeente zegt over de begroting op haar website: “Met de koers en keuzes die het college maakt in deze begroting voor 2021, wil het recht doen aan de situatie waarin de gemeente nu verkeert. Westerkwartier is een nieuwe gemeente, het college wil deze goed op de kaart zetten. Ook wil het college inwoners en ondernemers perspectief blijven bieden, juist in deze onzekere tijd.

VEH start petitie

De VEH en huiseigenaren zijn het er niet mee eens en willen dat de 2e kamer ingrijpt in deze landelijke tendens. Zij stellen dat de hoge kosten van belangrijke maatschappelijke voorzieningen niet voor rekening komen van huiseigenaren. U kunt de petitie van de VEH hier vinden: https://voorkomozbverhogingen.petities.nl/. Meer informatie op de website van de Vereniging Eigen Huis.