Woonplannen voor dorpen in het Westerkwartier en inloopbijeenkomsten Centrum Zuidhorn

Actueel

De gemeente Westerkwartier werkt aan Woonplannen voor dorpen in het Westerkwartier en organiseert inloopbijeenkomsten over de invulling van het Centrum van Zuidhorn.

Bewoners, bezoekers en ondernemers worden uitgenodigd mee te denken hier over.

Inloopbijeenkomsten Centrum Zuidhorn

De bijeenkomsten over het Centrum Zuidhorn zijn in het gemeentehuis van Zuidhorn, op dinsdag 18 mei (14.00-17.00 en 19.00-21.00 uur) en donderdag 19 mei (14.00-17.00 uur). Inwoners kunnen hun mening geven en ideeën aanleveren om de kern toekomstbestendig te maken.

Woonplannen voor dorpen in het Westerkwartier

Gemeente Westerkwartier gaat aan de slag met woonplannen voor de dorpen in het Westerkwartier. De gemeente doet dit samen met de vertegenwoordigers van dorpsbelangen, inwoners, de woningcorporaties en hun huurdersvertegenwoordigers.

In de woonplannen komt onder meer te staan aan welke woningen behoefte is. Ook komt erin te staan waar vernieuwing nodig is of waar gebouwen mogelijk tot woningen om te vormen zijn. Daarnaast is er aandacht voor de leefbaarheid van de woonomgeving.

U kunt via de website van de gemeente uw mening geven middels een online (digitale) enquête, klik hier daarvoor.