Zondagsrust in Zuidhorn moet gerespecteerd worden. Ook door Albert Heijn.

Actueel

De Albert Heijn in Zuidhorn wil op zondag open. Daar maakt eigenaar/uitbater GEHA groep geen geheim van. Integendeel, ze zoeken regelmatig de pers over dit onderwerp.

Albert Heijn Zuidhorn op zondag open?Ondanks het feit dat de gemeenteraad, ook na volksraadpleging, besloten heeft dat de winkels op Zondag gesloten blijven, probeert de GEHA groep het steeds weer het onderwerp op de agenda te zetten.

Zondag voor Kerst

In een ultieme poging de regels en afspraken tóch te ontwijken heeft de AH in Zuidhorn nu gevraagd om de zondag voor kerst open te mogen zijn. De Gemeenteraad heeft dit vooralsnog, terecht, afgewezen. Afspraak is namelijk afspraak. Als de winkels dicht moeten zijn op zondag, dan óók de zondag voor de kerstdagen.

Prominente Zuidhorners

Hoe denkt men in Zuidhorn over deze kwestie? De eerder genoemde enquête liet al zien dat de meerderheid van de bevolking er geen behoefte aan heeft om op zondag naar de supermarkt te gaan. Ook meer prominente Zuidhorners spreken zich uit in de discussie. Op de website van RTV Noord valt onder andere de mening te lezen van zowel “linkse” als “rechtse” mensen, christenen en niet-christenen.

Er is gelukkig in Nederland nog wat diversiteit. Ik begrijp dat de AH op 24 december, de dag voor kerst open wil. Maar is afhankelijk van de lokale winkeltijdenwet. Tja, we wonen in een democratie die gekozen is door de inwoners. Gelukkig maar. En die democratie kan voor sommigen wel eens niet uitpakken zoals men wenst. Dat horeca op zondag open is bijvoorbeeld. Dat is niet van de laatste tijd: dat is al zo lang ik mij kan heugen, al het geval. – Mw. Tineke Slageter-Roukema, Huisarts

De zondagsopenstelling wordt niet alleen vanuit religieuze kring bestreden. Ook “linkse” politici zijn tegen deze openstelling, uit sociaal-maatschappelijk oogpunt. Daar komt bij dat inmiddels al lang gebleken is dat zondagsopenstelling geen blijvende toename in de omzet geeft. Integendeel: mensen gaan hun boodschappen halen op andere momenten en echt niet meer uitgeven. Oftewel: ze spreiden of verplaatsen het moment van inkopen doen. De kosten voor de winkeliers nemen toe.

Kleine ondernemers 

Ook de kleine ondernemers zullen gedupeerd worden door een zondagsopenstelling. Zij zullen méé moeten (zie discussie in Paddepoel) hier in. Met alle gevolgen voor hun privé leven van dien. Want extra personeel inhuren zorgt alleen maar voor méér kosten die niet uit een hogere omzet gedekt worden.

De zondag was van oudsher een ‘rustdag’. Op basis van religieuze motieven. Maar niet alleen religieuze motieven spelen een rol. Zeker tegenwoordig niet meer. De Albert Heijn, en anderen, spelen nog steeds ten onrechte de “reli-kaart”. Alsof iedereen die religieus is, christen is, tégen een zondagsopenstelling zou zijn. Daarmee zorgen ze voor polarisatie.

De Gemeenteraad heeft, gesteund door de bevolking, deze beslissing genomen. Dat moet je respecteren. Ook als je een landelijke grootgrutter bent.

Lees verder: RTV Noord