Zonne-energie voor Minima in het Westerkwartier

Actueel Persberichten

De opbrengst van het nieuwe zonnecarport bij het Stationspark moet als het aan de gemeente Westerkwartier ligt zijn voor minima in het Westerkwartier.

zonnepanelen zonne-energieDe gemeente Westerkwartier laat weten op de website:

Gemeente Westerkwartier en energiecoöperatie GLOED uit Garnwerd slaan de handen ineen om minima in de gemeente te helpen om de kosten voor energie beheersbaar te houden.

Samen met de Groninger leverancier van zonnepanelen enie.nl, ontwikkelen zij een zonnecarport achter het gemeentehuis van Zuidhorn: een overkapping met zonnepanelen. De opbrengst van deze zonnepanelen komt ten goede aan 100 huishoudens van de gemeente met een minimuminkomen. Voor 1 mei 2022 wordt de zonnecarport opgeleverd.

De bouw van de zonnecarport wordt meteen aangegrepen om het terrein anders in te richten.

De gemeente heeft met omwonenden gesproken en daar de wensen geïnventariseerd. Als resultaat daarvan start de gemeente binnenkort met het planten van groen en het aanpakken van de vijver.

Opbrengst voor minima in het Westerkwartier

De gemeente en partner GLOED willen het voor iedereen mogelijk maken, ook mensen met een laag inkomen, om deel te nemen aan de energietransitie en ook hen laten profiteren van de opbrengsten van zonne-energie zonder investeringen te moeten doen.

Bijstand en zonne-energie
Voormalig Minister Wiebes liet, in antwoord op kamervragen, in december 2019 weten dat in de Participatiewet het vermogen en inkomsten tot de middelen gerekend waarover een belanghebbende beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Ook geldt er een aantal uitzonderingen en wordt er uitgelegd wat er onder inkomen wordt verstaan. De opbrengsten van zonnepanelen voor privégebruik leveren een besparing op van het energiegebruik. Deze opbrengsten worden dus niet als inkomen gezien. Ook hebben deze opbrengsten geen invloed op de bijstand.

Meer informatie: https://www.westerkwartier.nl/