Zonnehuisgroep Noord trots op kwaliteitskeurmerk

Persberichten

ZUIDHORN, 1 september 2022. Zonnehuisgroep Noord bewijst zichzelf opnieuw met het behalen van het PREZO-keurmerk. Dit keurmerk werd na een uitgebreid onderzoek uitgereikt aan de wijkverpleging van Zonnehuis Thuis, Revalidatiecentra Zuidhorn en Eemsdelta, Hospice de Mantel en het Centraal Bureau.

Zonnehuisgroep NoordPREZO is een kwaliteitskeurmerk; de letters staan voor PREstaties in de ZOrg. Het betekent dat cliënten kunnen rekenen op goede zorg en ondersteuning. Hierbij staat de interactie tussen de cliënt, de zorgprofessional en zijn naasten centraal.

Het certificaat is toegewezen na een onafhankelijk onderzoek onder medewerkers, cliënten, familie en andere betrokkenen. De auditor was bijzonder onder de indruk van de verbeteringen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd en de mooie plannen die er liggen voor het komende jaar.

Persoonsgerichte zorg

De persoonlijke behoeften, wensen, interesses en voorkeuren van de cliënt en diens naasten zijn leidend. Samen wordt er gedacht in mogelijkheden en wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de cliënt.

Het is een pittige tijd voor de zorg, er is krapte op de arbeidsmarkt en het coronavirus is er nog steeds. Bestuursvoorzitter van Zonnehuisgroep Noord Nienke Ybema: “Toch kijken de zorgmedewerkers naar wat bij de cliënt past. Zelfs met een enorme druk op de roosters lukt het ons om goede zorg te leveren. Het gaat daarbij niet alleen om lichamelijke verzorging, maar ook om goede geestelijke verzorging. We hebben oog voor het totale welzijn van onze cliënten.”

Met dank aan alle medewerkers

Voor Nienke is het behalen van het keurmerk de verdienste van de enorme inzet die de medewerkers elke dag tonen. “Het geeft niet alleen aan dat onze cliënten tevreden zijn, maar ook dat wij structureel werken aan betere zorg. Dat kan alleen door de geweldige inzet van alle collega’s, ze hebben het geweldig gedaan.”

Het periodiek toetsen van onze dienstverlening, via interne en externe audits, houdt ons scherp. Het helpt ons als organisatie om continu te leren en te verbeteren. Zo blijven we in alle lagen van de organisatie werken aan wat van meerwaarde is voor de cliënt. We blijven de zorgketen doorontwikkelen samen met onze netwerkpartners. Het keurmerk is een mooie stimulans en niet het eindpunt.”