Aanpassingen steunpakket voor zzp’ers

Actueel

Timmerman aan het werk ZZP Ondernemers Werken PixabayDe coronamaatregelen brengen veel ondernemers in de problemen, ZZP’ers niet in de laatste plaats. Daarom heeft de overheid steunmaatregelen voor ze ingevoerd. Het steunpakket voor zzp’ers is vanaf het 4e kwartaal aangepast.

Sinds 12 november jl. zijn weer nieuwe coronamaatregelen van kracht. Dit houdt voor sommige zzp’ers wederom in dat ze geen of minder omzet kunnen genereren. De overheid heeft daarom besloten een aantal aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal door te voeren. Het kabinet trekt voor de aanpassingen aan het steunpakket 1,3 miljard euro uit.

Wat gaat er zoal worden aangepast? De reeds aangekondigde Vaste Lasten nachthoreca (VLN)-regeling wordt verbreed, ondersteuning aan evenementen en aan de sport worden verruimd, en worden er middelen vrijgemaakt voor de land- en tuinbouw. – Lees verder bij ZZP Nederland