Advies herindeling Groningen

Actueel

herindeling_zuidhorn_groningenDe provincie Groningen moet voor 2018 van 23 gemeenten terug naar zes. Dit is het advies van de commissie Jansen, die het afgelopen half jaar heeft onderzocht hoe de bestuurlijke toekomst van onze provincie eruit moet zien, zo meldt RTV Noord op haar website.

De Gemeente Zuidhorn zou daarbij verdeeld moeten worden over twee van de zes gemeenten: een klein stukje van Zuidhorn zou bij de nieuwe “Gemeente Hogeland” moeten komen, het overgrote deel bij “Het Westerkwartier”.

De commissie Jansen, die de herindeling in opdracht van de Vereniging van Groninger Gemeenten en de provincie Groningen heeft uitgewerkt, concludeert dat de huidige bestuurlijke inrichting van onze provincie met 23 gemeenten niet toereikend is om de grote toekomstige vraagstukken op het gebied van ondermeer de “forse sociaaleconomische en maatschappelijke opgaven” succesvol aan te pakken. Daarom adviseert ze om binnen nu en uiterlijk eind 2017 te komen tot zes nieuwe gemeenten.

Zie verder: RTV Noord.