Gereformeerde Kerk Nederland (GKN) sticht nieuwe gemeente in Zuidhorn

Actueel

De Gereformeerde Kerk Nederland (GKN), een afsplitsing van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, gaat vanaf september aanstaande kerkdiensten houden op drie nieuwe locaties in Nederland, waaronder in Zuidhorn.

Het Nederlands Dagblad weet te melden dat een initiatiefgroep werkt aan de start van de nieuwe gemeente per 1 september. Daarin zitten twintig mensen die nu nog lid zijn van een vrijgemaakte kerk in die omgeving, zegt Johan de Leeuw, deputaat-scriba van de GKN.

De Gereformeerde Kerken Nederland is de naam van een kerkverband dat op 26 november 2009 werd opgericht door enkele kerken en predikanten van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) (GKV) en de Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld), een eerdere afsplitsing van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). November 2016 telde het kerkgenootschap 7 gemeenten en 4 predikanten.(Wikipedia)

De drie nieuwe gemeenten zullen voor een deel bestaan uit mensen die al lid zijn van het kerkverband, maar nu nog ver moeten rijden om een dienst te bezoeken maar dus ook voor een deel uit mensen die nog lid zijn van de GKV.

[update]
Inmiddels zijn de diensten begonnen, ze worden gehouden in het Dorpshuis van Noordhorn, zie voor meer informatie: https://www.gkzuidhorn-eo.nl/