Onderzoek leefklimaat bijen in Zuidhorn

Actueel

Onderzoek leefklimaat bijen in ZuidhornStudentes Diermanagement aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, Marjet Horst en Sahayra Tjon, zijn medio mei begonnen met het onderzoeken van de leefomgeving van bijen in Zuidhorn. Dit is voor hen een afstudeeronderzoek. Zij doen dit op een aantal geselecteerde onderzoeklocaties, waaronder de Tjalk, de Bongerd, de Boslaan, het Joh. Smit park en het Hoendiep.

Onderzoek
Het doel van dit onderzoek is te kijken of en in hoeverre Zuidhorn een geschikt leefgebied is voor bijen. Hierbij kijken de studentes naar welke gebieden het meest bijvriendelijk zijn. Dan gaat het om de aanwezigheid van nestmateriaal, drachtplanten (planten die nectar en/of stuifmeel leveren), nestmogelijkheden en beschutting. Daarnaast kijken de studentes ook hoe het gesteld is met de wilde bijen in overgangsgebieden naar het landelijk gebied. Voordat de gemeente Zuidhorn een meetbare bijdrage kan leveren aan de leefomstandigheden van bijen, is deze nulmeting nodig om te kijken hoe het nu met bijen staat in Zuidhorn.

Aanbevelingen
Aan de hand van de onderzoeksresultaten doen de studentes aanbevelingen aan de gemeente voor eventuele aanpassingen aan het beleid om de bijenstand te bevorderen/in stand te houden. De resultaten zijn begin september bekend.

> Bron: gemeente Zuidhorn