Zakenkring Zuidhorn teleurgesteld over uitblijven reclamebelasting Westerkwartier

Actueel Verslagen

Reclamebelasting Reclame Gemeente Westerkwartier Leek Zuidhorn Grijpskerk MarumDe Zakenkring Zuidhorn is teleurgesteld vanwege het uitblijven van reclamebelasting in de Gemeente Westerkwartier. Tijdens een digitale raadsvergadering bleek dat veel winkeliers in het centrum van Leek, Marum en Grijpskerk niet voelen voor een reclamebelasting.

(redactioneel commentaar)

Net als indertijd in 2004 in Zuidhorn, en ook nu weer het geval is in Zuidhorn, is ook in Leek de Handelsvereniging voorstander van een reclameheffing.

Omdat de ondernemers in Marum en Grijpskerk niet voelden voor een reclamebelasting presenteerde B&W een voorstel om ondernemers in Zuidhorn en Leek met 400 euro per jaar te belasten. Dit viel niet goed bij ondernemers in Leek. Eén van de redenen hiervoor is dat de meerderheid van de winkeliers niet lid is van de handelsvereniging. Eenzelfde situatie als indertijd in de voormalige Gemeente Zuidhorn zich voordeed. Desondanks werd de reclamebelasting tóch ingevoerd in Zuidhorn.

Het Westerkwartier weet te melden dat “PvdA-wethouder Elly Pastoor (Economische Zaken) opdracht kreeg beter onderzoek te doen naar draagvlak te doen over reclamebelasting onder de ondernemers in Leek. Pastoor ziet dit niet te zien als een taak van de gemeente. Zij gaat daarom Handelsvereniging Leek-Nietap verzoeken de peiling uit te voeren.”

De slager keurt zijn eigen vlees
Op Sociale Media vragen mensen zich af of het invoeren van een nieuwe heffing voor winkeliers, in deze economisch moeizame tijd door corona en gedwonen sluiting van de winkels door de lockdown, niet een bizar plan is. Immers, een extra heffing van vierhonderd euro treft de ondernemers rechtstreeks in de beurs, zonder dat zij er direct voordeel van hebben. Over de reclamebelasting zegt de VNG:

“De reclamebelasting kent in eerste instantie een regulerend karakter. Door openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg te belasten, kan de gemeente het gebruik van reclame reguleren. De reclamebelasting is lange tijd slechts door een beperkt aantal gemeenten geheven, maar staat de laatste jaren weer meer in de belangstelling. Reden hiervoor is dat steeds vaker ondernemersverenigingen gemeenten vragen de belasting in te voeren. Met de opbrengst wordt dan een ondernemersfonds gevoed. Artikel 227 van de Gemeentewet biedt de basis voor de heffing. In 2012 heffen in totaal 72 gemeenten de reclamebelasting. De totale bijdrage aan gemeentelijke begrotingen bedraagt 21 miljoen euro in 2012.”

Niet bij de handeslvereniging aangesloten winkeliers treden via de heffing derhalve op als ‘sponsor’ van de handelsvereniging zónder invloed op beleid en besteding van de gelden. De vraag is of dat wel de bedoeling moet zijn; immers: een uit publieke gelden gefinancierde organisatie, de Gemeente Westerkwartier, gaat zo als incassobureau fungeren voor de handelsvereniging. Hier zijn administratieve lasten aan verbonden.

Opmerkelijk is ook dat de wethouder de opdracht niet aanneemt maar middels “een peiling”, uit te voeren door de Handelsvereniging die vóórstander is van de heffing, verder onderzoek wil laten doen. De slager keurt weer eens zijn eigen vlees?

Lees meer hier over op Het Westerkwartier