Zuidhorn zegt ‘Sorry’..!

Actueel

Vanwege de overlast door allerlei werkzaamheden in met name de dorpskom van Zuidhorn zou de gemeente er goed aan doen aan winkeliers een deurmat aan te bieden met de tekst ‘sorry voor de overlast’.

Dat stelde René Westerhoff-Dijkinga (VVD) maandagavond voor in de gemeenteraad naar aanleiding van de rommelige sfeer in de dorpskern. “Het lijkt wel of er in Zuidhorn sprake is van stadse fratsen en van Amsterdamse allures: er moet continue ergens een bouwput zijn”.

De Zuidhorner VVD schrijft op haar site:
De grootschalige renovatie van de kom Zuidhorn geeft veel overlast. Het is volgens de VVD belangrijk om het winkelend publiek weer terug in het centrum te krijgen en te houden. Daarom hebben wij het college verzocht om in samenwerking met de Zakenkring Zuidhorn actie te ondernemen. Bijvoorbeeld met extra communicatie en advertenties, duidelijke bebording dat winkels goed bereikbaar zijn en er op toe zien dat de winkeliers weinig overlast gaan ondervinden van het bouwverkeer en dit vooraf goed afstemmen met de aannemer. Dus niet achteraf horen dat er overlast was, maar vooraf voorkomen!

Het voorstel voor een ‘Sorry’-mat werd door de Burgemeester overgenomen.